První neviditelný pomocník úspěchu

„Zdroj je nekonečný. Nezná hranice, je nekonečně rozsáhlý a nekonečně hojný... Odložení pochybností představuje rozhodnutí znovu se spojit se svým původním já."

 Dr. Wayne W. Dyer

Duchovní svět nám poskytuje úžasné energie, které mají vysoké záměry a moc pomáhat nám při dosahování našich cílů. Nejbližším a nejzřejmějším pomocníkem jste ve skutečnosti vy sami! Přesněji řečeno vaše duše a vaše vyšší já. („Vyšší" se nejmenuje proto, že by snad plulo kdesi nad vámi nebo bylo nějakým způsobem lepší než vaše ostatní součásti. Nazývá se tak, protože vibruje na vyšší frekvenci než naše fyzické já.) Spojení navazujete jak s božskou přítomností, tak i s velikou hojností, které se mohou dostavit prostřednictvím vaší duše. Tímto způsobem můžete získat i veškeré informace, moc a prostředky, které kdy budete potřebovat.

Vaše duchovní já ví, že jeho podstata a existence je nekonečná a věčná. Uvědomuje si, že jeho vyjádření nekončí tímto světem, který není ničím jiným než pomíjivou stopou myšlenky na dlouhé a šťastné cestě bytí. Uvědomění této pravdy přináší všudypřítomný pocit klidu a bezpečí do vašich každodenních prožitků, takového, který přesahuje vaše vnímání vymezeného času a omezených možností. Vaše vlastní duše vás otevírá věčné a nekonečné skutečnosti, která je přítomná i teď a tady. 

Bez této nekonečné definice je čas vaším nepřítelem Můžete být zoufalí, úzkostní a manipulativní - se strachem jako zlověstným proudem v pozadí svého života Tato energie naplňuje vaše osobní úsilí naléhavostí která sabotuje štěstí, jež hledáte. Tím, že se poddat vlastní nadčasovosti, radikálně změníte svou lidsko zkušenost, zbavíte se strachu a zapojíte se do širšího klidnějšího přístupu ke všemu - včetně svých cílů.

Vyšší já, vyšší moc

Vaše vyšší já ví lépe než vy sami, co doopravdy potřebujete. Má všechna řešení, jež hledáte, a přístup k rozsáhlým informačním polím, která jsou k dispozici, kdykoli jen si vzpomenete. Je také schopno vynaložit veškerou sílu, jakou kdy můžete potřebovat; jen se musíte této pomoci otevřít a naučit se ji přijímat. Jestliže pochybujete, požádejte své vyšší já, aby vám přineslo důvěru a klid, plynoucí z opuštění obav. Nechápete-li přesně své možnosti, požádejte vyšší já o pochopení toho, co je třeba udělat - a o odvahu to uskutečnit.

Ve vibracích vyššího já je obsažena celá vaše osobnost. Všechny vlastnosti, jako je sebevědomí, moudrost, odvaha, odhodlání, láska či optimizmus, jsou ve vašem duchovním já obsaženy. Přestože můžete mít pocit, že s některými jste se u sebe ještě nikdy nesetkali, vaše věčná duše ano. A je ochotna vám je dát k dispozici, kdykoli je budete potřebovat - v každé situaci, kdykoli a kdekoli.

POSILUJÍCÍ MEDITACE

Abyste do svého fyzické a psychické podstaty mohli vnést určitou vlastnost, nejprve relaxujte a představujte si krásné světlo vyzařující ze středu vašeho srdce. Pohlédněte na ně a vnímejte teplo onoho krásného jasu. Vězte, že ta záře je vaše pravé a vyšší já, schopné přinést vám jakoukoli vytouženou vlastnost. Ať už je to půvab, soucit, důslednost, disciplína, klid, soudnost, důstojnost nebo cokoli jiného, pojmenujte ji a vyvolejte ze svého nitra. Pouze to slovo vyslovte, zhluboka dýchejte, uvolněte se a opakujte si ho.

Vyzkoušejte si to: Zhluboka a se nadechněte a řekněte „sebedůvěra". Vyvolejte tento pocit z hloubi svého srdce a duše. Dýchejte, uvolněte se, meditujte a stále opakujete jméno této úžasné vlastnosti. Vnímejte, jak vibruje ve vašem srdci a mysli. Všimněte si, jak energie sebevědomí uvnitř narůstá, naplňuje vás, povznáší a posiluje, a vy se cítíte jistější a svobodnější.

Dopřejte si tento proces k vyvolání jakékoli síly, již chcete pocítit. Uvolněte se, opakujte slovo označující vlastnost, po níž toužíte, prožívejte ji - a brzy bude vaše.

Kromě této jednoduché techniky existuje ujištění, jemuž učí můj přítel Tom Cratsley, inspirující poradce,  v Lily Dale v New Yorku. Na svých seminářích povzbuzuje lidi k využití úžasné duševní síly pomocí výroků, jež začínají slovy: Otevírám se schopnosti své duše... a končí určitým záměrem změnit se, uzdravit se nebo něco získat - cokoli je v danou dobu třeba

Je to dynamický způsob spojení s vlastní vnitřní silou. Ať potřebujte cokoli, toto zaměření můžete k dosažení svého cíle použít. Pro začátek se uvolněte a zhluboka dýchejte, potom meditujte o svém srdci a vnímejte sílu, která z něj pramení. Současně uvažujte o problému, který právě řešíte, a posilujte své konkrétní duševní zaměření.

Tento postup používejte, kdykoli budete mít pocit, že je to třeba. Můžete se například ujistit: Otevírám se schopnosti své duše...

• důvěřovat

• zbavit se strachu

• odpustit si

• získat informace

• skončit s touhle věcí

• vzbudit se svěží

• podstoupit riziko

• uklidnit se

Na tuto mocnou techniku se můžete spolehnout, kdykoli budete potřebovat. Připomíná vám, že v oblasti osobních sil, pozitivních emocí a tvořivých záměrů máte nekonečné možnosti - tak je využijte!

Důstojnost ducha je součástí lidské zkušenosti zrovna tak jako strach a obavy. Vaše vyšší já je ale právě tou částí vaší osoby, která strach necítí a nezná hranice. Je to osobní duševní identita, která přináší do vašeho života nekonečné zdroje. Kromě všech energetických stavů, které kdy budete potřebovat, má všechnu moudrost nekonečného a neomezeného vesmíru.

Jste sjednoceni s božskou myslí a zdroj všeho vědění je vám k dispozici právě ted. Vaše prapůvodní já je stálým zdrojem informací - položte mu tedy své otázky, utište mysl, meditujte a naslouchejte svým intuitivním odpovědím. Kdykoli se potřebujete rozhodnout, něco si ujasnit, vyžádejte si informace a připravte se na odpovědi, které zcela určitě dostanete.

Otevřete se inspiraci

Co se stane, když se definujete v nekonečnosti své duše místo v hranicích svého těla a mysli? Otevírá vás to vesmírné inspiraci. Mnoho lidí už získalo inspiraci v nečekaném okamžiku. Věda, výtvarné umění, literatura a dokonce i oblast financí jsou naplněny příběhy zdánlivých zázraků. Takové okamžiky jsou energetickými odpověd-mi, které přicházejí vždy, když vyšší já rezonuje s duchem vesmíru. Samotné slovo inspirovat vyjadřuje spiritualitu tohoto procesu.

Není to ovšem žádný tajemný proces, přestože to tak na první pohled může vypadat. Vesmír je v podstatě naplněn informacemi a bezmeznou tvořivostí. Stejně jako morfogenetická pole, která nesou energii emocí, nesou obrovská pole dat i nekonečnou moudrost a vědění všech dob-minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vše je dostupné prostřednictvím vašeho rezonujícího spojení s vesmírným tokem informací. Jediné, co vám v přístupu k nim může zabránit, je váš vlastní odpor. Překážky se mohou objevit ve formě pochyb a nesoustředěnosti, ale pokud se takových překážek zbavíte, uvidíte, že se k vám hledané odpovědi dostávají zcela neočekávanými a mystickými způsoby!

Věřím, že právě synchronicita s božskou myslí je zdrojem nesčetných vynálezů, objevů a dokonce i skvělých výtvarných, hudebních a literárních děl. Neuvěřitelné inspirace se dostalo kalifornskému chemikovi Karymu Mullisovi, který popsal polymerovou řetězovou reakci (PCR), pravděpodobně jeden z nejdůležitějších objevů na poli porozumění a dekódování DNA.

Ve své knize Tančící nahý na poli mysli Mullis popisuje, jak usilovně pracoval v laboratoři na identifikaci DNA a bezúspěšně se snažil najít řešení. Jednoho dne odešel z laboratoře a jel na svou chatu v Anderson Valley v Kalifornii. Díval se díval na vrcholky hor a rozkvetlé stromy a náhle se před ním možné řešení vynořilo. Ve zlomku vteřiny nalezl odpověď, otočil se a jel nazpátek, aby to všechno zapsal.

Když se vrátil do laboratoře, samozřejmě na tom dál pracoval, ale prvotní nápad byl zábleskem inspirace. Později řekl, že to bylo tak prosté, že nemohl pochopit, proč na to nepřišel ještě nikdo před ním. Dotyčné informace byly ovšem uzamčeny v morfogenetických polích, kde čekaly na odpovídající rezonanci, která se s nimi sladí a vynese je na světlo.

Mullis byl v pravém slova smyslu inspirován. Odpověď nenašel v laboratoři, když se skláněl nad svými poznámkami. Přišla, když řídil svůj kabriolet a blaženě sledoval krásné stromy na úpatí hor. Hledal odpověď, byl uvolněný a ochotný přijímat. Vše čekalo jenom na něj a jeho touha a soustředění přesunuly kýženou informaci z energetické říše do reality.

Objev mu přinesl Nobelovu cenu a jeho věhlas se; rozšířil po celém světě. Proces, který byl výsledkem jeho objevu, úplně posunul porozumění DNA: pomohl předvídat geneticky predisponované choroby, chránit lidi před jejich rozvojem a radikálně změnil soudní kriminologii.

A není to samozřejmě pouze Mullis, kdo zažil něco podobného. Spisovatelé, umělci, badatelé a lidé z všech oblastí světa v různých dobách zažili také kouzlo spontánní inspirace. Einstein často říkal, že k nejzásadnějším řešením dospěl v době, kdy o problémech vůbec nepřemýšlel. Thomas Alva Edison měl ve své laboratoři skládací lehátko a tvrdil, že hledanou odpověď obvykle zná po probuzení. Pokud se uvolníte, otevřete se a položíte svůj dotaz, můžete i vy získat inspiraci. 

NECHTE PRACOVAT SVÉ VYŠŠÍ JÁ

Jedním ze způsobů, jímž lze tuto úžasnou moc využít, je vyrovnané spojení s intuici. K tomu je třeba zklidnit mysl a naslouchat odpovědím, dále musíte umět rozpoznat rady, kterých se vám dostane, a také se podle nich řídit. Naučte se častěji naslouchat svému vnitřnímu hlasu a začněte rozlišovat mezi hlasem intuice a vlastního strachu. Někdy mohou znít tak podobně, že se musíte ponořit hlouběji do sebe a naslouchat svému srdci, abyste rozpoznali rozdíl.

Jednou jsem se setkala se ženou, která měla letět letadlem, jež explodovalo nad Lockerbie ve Skotsku. Cítila nutkání svůj odlet o pár hodin odložit, přestože její „obyčejné" já nechtělo platit peníze navíc za změnu letenky. Přesto poslechla své vyšší já a otázku peněz odsunula do pozadí. Stálo ji to sice nějaké peníze navíc, ale její intuice jí zachránila život.

Ke zvýšení intuitivního spojení s vesmírným tokem musíte uklidnit svou energii a zbavit se strachu. Naučte se uvolnit a oprostit ode všeho spěchu a obav, které pociťujete. Jsou to vibrace, které vám brání ve vašem duševním propojení. Pravidelná meditace a klidné rozjímání vás propojí s vyšším zdrojem a posune vás do klidného toku vesmírné lásky, vedení a informací.

Kdykoli něco potřebujete, přemýšlejte o problému, který řešíte, a pak požádejte své vyšší já o pomoc. Když jdete! večer spát, vyšlete svou duši do světa, aby za vás pracovala. Ať už je nutno někoho přesvědčit o užitečnosti vašich myšlenek nebo pouze získat informace, které potřebujete k dosažení cíle, vaše vyšší já má větší moc, než si vůbec umíte představit.

Když usínáte, nasměrujte svou duši, aby se za vás vydala do vesmíru. Nechte si u postele sešit, kam si můžete zapsat poznatky, které vás třeba při probuzení napadnou. Dokonce i vaše sny mohou obsahovat odpovědi, které hledáte, zapište si tedy i je a zůstaňte otevření pravdě, která se v nich skrývá.

Energie vaší duše, která je vám vždy k dispozici, je součástí vašeho momentálního i nekonečného vymezení. Nikdy nebudete duševně výš, než jste právě teď. Vaše duše nevyroste, nebude mocnější ani moudřejší, jestliže ji uvolníte ze svého fyzického těla - bude jen méně zatížená materiálními problémy. Právě teď má vaše podstata moc přenést se do míst, kde je uložena veškerá moudrost, a může se spojit s jakoukoliv energetickou říší. Požádejte tedy své vyšší já o pomoc - ale tím to nekončí! Vyšlete své požadavky do světa - odpovědi, které dostanete, vás překvapí!

Ukázka z knihy „Kvantový úspěch“ Sandra Anne Taylorová (vydavatelství Metafora)