Reiki - pozitivní energie - kosmická energie - vesmírná energie - univerzální energie

 - energie lásky - Reiki je dar

  

Energie Reiki


 

                 

Reiki je univerzální životní energie prostupující celý kosmos a vše živé i neživé. Z japonského rei –Univerzální, Kosmická, Božská a slova ki – energie, síla, v sanskrtském jazyku Reiki znamená také láska. Používáním Reiki se člověk spojuje s těmi nejušlechtilejšími vibracemi vesmíru, a tím se spojuje s prapůvodní Božskou silou která nás stvořila. Reiki energie má tak jemné vibrace, že prostupuje prostorem a předměty bez omezení, bez ohledu na to zda jde o látku nebo o kov. Energie Reiki je zcela bezpečná a neškodná, a je prospěšná všemu na této planetě, lidem, dětem, zvířatům, rostlinám, přírodě,potravinám, věcem i událostem a celé naší planetě.