1. Stupeň:

 

 

V prvním stupni Reiki se naučíte pracovat s energií, poznáte jak používat jednotlivé pozice rukou. Zasvěcením a pravidelným používáním Reiki bude posilněn váš imunitní systém. Mnohonásobně se zvýší vaše citlivost vůči jemnohmotným energiím a především vnímavost vašich rukou. Vy sami budete cítit daleko větší touhu po dalším a hlubším poznání. V tomto stupni dále probereme vaše napojení na Vyšší Já a základy práce s kyvadlem (dostanete malé kyvadélko a základní kyvadlovou tabulku). Dozvíte se o historii Reiki, probereme zásady práce s Reiki a také rozdělení do jednotlivých stupňů. Součástí kurzu jsou i základní informace o čakrách. Každý den Reiki kurzu si vyzkoušíte meditaci, nebo dechová cvičení. Možnost praktikovat reiki je vám dána na celý život. Tento seminář vyučuji ve dvou dnech proto, aby bylo dostatek času na praxi a otázky, které je třeba při výuce nových zkušeností probrat. Každý jsme jiný a proto u Reiki 1. preferuji intenzivnější výuku a dostatek času na otázky i praxi, abyste si po odchodu byli naprosto jistí získanými informacemi. Na semináři dostanete obsáhlá skripta a certifikát o absolvování kurzu.

 

1.B Stupeň:


Po absolvování prvního stupně reiki je nejdůležitější praxe. Praktikující reikista získává citlivost svých dlaní a tím možnost vědomně pracovat s reiki energií. Proto je tu pokračovací kurz 1.B.

Na tomto kurzu se zaměříte především na energetická centra v těle (čakry). Prohloubíte své znalosti jak v praktické tak teoretické oblasti. K celkové terapii reiki, kterou jste se naučili v prvním stupni přidáme harmonizační techniku čaker. Dozvíte se a samozřejmě i v praxi hned vyzkoušíte jak čakry uvést do rovnováhy, aby pracovaly tak jak je potřeba. Tato technika vyžaduje i důkladné znalosti o čakrách, proto si o nich ještě hlouběji popovídáme.

Budete se věnovat každé čakře zvlášť, naučíte se jak základní harmonizační techniku tak i mnoho podpůrných technik, tělesná cvičení, která jsou vhodná na podporu proudění energie v jednotlivých čakrách. Vytvoříte si esenci pro vaší oslabenou čakru, seznámíme se také s tím, jak používat mudry a vizualizační a meditační techniky. Po tomto kurzu již budete moci s jistotou určit, která čakra je problematická a co je třeba pro její vyvážení udělat.

Absolvování tohoto kurzu není podmínkou pro účast na kurzu Reiki 2.stupně. Přesto je vhodné, pokud před studiem druhého stupně Reiki získáte hlubší informace o základních energetických centrech.

 

2. Stupeň:

 

Zasvěcením do druhého stupně se mnohonásobně zvýší Vaše rychlost předávání Reiki. Získáte možnost posílat energii na dálku, do minulosti i budoucnosti. To úžasně pomáhá při problémech vzniklých při porodu, v dětství, nebo i v minulých životech. Další možností práce po absolvování tohoto stupně je léčení psychických a emocionálních problémů. Naučíte se léčit fóbie, závislosti a alergie. Druhý stupeň se zaměřuje především na posílení schopnosti vaší intuice, která se u vás velmi rozšíří. Dozvíte se něco o síle odpuštění a jeho vlivu na vaše zdraví a také o pozitivním myšlení. Dozvíte se o různých technikách léčby barvou. Proberete základní techniky vnímání aury a sami si je v praxi vyzkoušíte. V seminář většinou navíc dostanete šest symbolů pro další práci s energií, které nepatří přímo do systému Reiki, ale úspěšně se s nimi pracuje

 

3. Stupeň:


 

Třetí stupeň je rozdělen na 3A stupeň mistr - léčitel a 3B stupeň mistr - učitel. A to z toho důvodu, že né každý student reiki touží po tom, pracovat jako učitel reiki. Proto je možné absolvovat jen stupeň 3.A, a naučit se tak všechno vědění o práci s reiki. Pokud později zatoužíte učit, získáte tyto informace na kurzu 3.B


 

3.A Stupeň:


 

Ve stupni 3A je vám předán mistrovský symbol a naučíte se s ním pracovat. Seznámíte se s dimenzí Hara bodem Tan tien. Také zde dostanete šest dalších symbolů, které lze v Reiki výborně používat, přestože do základního systému nepatří. Na tomto semináři budete hodně meditovat. Pročistíte si čakry i celou linii Hara. 3.B Stupeň:


 

Ve stupni 3B se naučíte techniky zasvěcování a budou vám předány všechny znalosti k vyučování Reiki.