Voda má paměť a dokáže léči

 

Léčivé obrazy na navibrování vody

 

Voda je stále velkým mystériem. Přijímá a pamatuje si všechny látky, se kterými přichází do kontaktu. Tím získává nové vlastnosti a může způsobit zásadní revoluci v léčebných procesech.

Obrazy tvořené automatickou kresbou silně působí na energii vody. Voda je informační nosič a navibrovaná na léčivém obrázku získává léčivou sílu skrze informace, které jsou do obrázku vloženy. Postavte vodu na obrázek a ideálně nechte působit přes noc.

Do vody můžeme vnést myšlenku, záměr, na který reaguje. Naše tělo obsahuje přibližně 70 % vody a informace si mezi sebou buňky předávají právě pomocí vody. Nabijte vodu, kterou pijete, léčivými vibracemi. Voda nás mění a může pozitivně ovlivnit naše zdraví. Takto můžete navibrovat sklenici nebo větší množství vody.

 

Šeptejte do vody

 

Přijde vám to pošetilé? Pozitivní vibrace zlepšují chuť vody. Nemění se její chemické složení, ale při pití je lehčí, čerstvější a její chuť je osvěžující a sladší.

Šeptejte do své vody slova jako vděčnost, láska, děkuji a voda přijme vaše koncentrované myšlenky a vytvoří krásné krystaly a vytváří harmonické struktury. Voda přijme každou vaši modlitbu. Takovou vodu pijte. Můžete také zkusit napsat na tácek slova jako Láska a nechat na něm vodu navibrovat. V tomto případě se vkládáte do vody pozitivní vibrace a stačí, když vodu necháte na obrázku kratší dobu.

 

Obrázek s pozitivní energií na navibrování vody

 

Na navibrování vody můžete použít tento obrázek. Položte na obrázek sklenici vody a nechte působit, stačí 5 minut. Pokud budete mít chuť, můžete si obrázek i vybarvit. Uvolněte se a používejte co nejméně myšlenek. Nepřemýšlejte, zda jste si zvolili správnou barvu a zda k sobě barvy ladí.  Někdy můžete přímo cítit, jak si barvy vybírají vás, ne naopak. Udělejte si chvilku pro sebe a myslete na radost. Taková potom bude vaše voda.

 

Vědecký základ k tomuto fenoménu položil japonský vědec Masaru Emoto, který svou prací získal celosvětový ohlas a jeho knihy se staly světovými bestsellery včetně Poselství skrytá ve vodě (The Hidden Messages in Water) a Skuteční síla vody (The True Power of Water). Na toto téma naleznete na internetu mnoho informací: https://www.velkaepocha.sk/2009082610818/Vyzkum-Tvary-krystalu-vody-se-meni-podle-toho-jak-k-ni-lide-mluvi.html

Jeho výzkum byl zcela zásadní pro energeticko-informační vlastnosti vody. Při laboratorní práci zjistil, že krystaly mění svou strukturu podle toho, jakou energii přijímají. Vodu ovlivňuje nejen hudba, ale i slova a emoce, se kterými se dostává do styku. Vlivem pozitivních nebo negativních vibrací můžete zvýšit nebo snížit její hladinu energie. Nevíte, v jakém emocionálním rozpoložení je kuchař, který nám jídlo připravoval. Zda se nepohádal s manželkou nebo nezažívá emocionálně vypjaté období. Není tedy ani jedno, kdo vám vodu nalévá.

 

Promlouvejte k sobě a ostatním laskavě

 

I voda ve vašem těle na slova reaguje. Myšlenky jsou zvuk, který sice neslyšíme, ale má svou energii. Výzkumy zjistili, že lidé i při tichém čtení aktivuji své hlasivky. Vzniká tedy dvojitá vibrace, jedna na hlasivkách a druhá v podobě mozkových vln. Obě se přenáší do prostředí a pozitivně nebo negativně ho ovlivňují.

 

 

Co můžete s vodou sami vyzkoušet

 

Zvýšit energii vody můžete i tím, že mícháte doprava. Molekuly vody reagují jinak, než když mícháte doleva. Doprava je pozitivní směr vývoje a zvyšování životní energie.

Voda ale také může energii odnášet. Proto zavírejte záchodovou mísu a pokud možno, tak i dveře od záchodu. Ať odnese jenom to, co je negativní. Podle Feng Shui odnáší i materiální věci, tedy odplavuje naše penízky. 

Pozor na fontánky. Je to krásná věc do bytu, ale pokud máte momentálně hluboko do kapsy, rozptýlí i ten zbytek peněz, co máte. Pokud máte dost, tak naopak pomůže k udržení a rozmnožení materiálních věcí. Stejně působí i vodopád. Třeba dokonce i plakát (obrázek vody v pohybu), který si dáte do bytu. Neměl by být příliš nízko - tedy v úrovni nebo nad úrovní vašich očí. Voda by měla proudit "zeshora." 

Dávejte do vaší vody krásné živé věci – květiny, ovoce.

 

 Energetický potenciál vody

 

Nejlépe informace uchovává voda s vysokou energií. Nejnižší hodnotu má balená voda uchovávaná v Pet lahvích. Tato voda je ozařovaná, aby déle vydržela a zničily se všechny choroboplodné zárodky. Bohužel to velký vliv i energetický potenciál vody. Tato voda je po energetické stránce již prakticky mrtvá. Nejlépe je používat na čištění vody mechanické filtry jako například Brita, který odstraní hrubé nečistoty a chlór. Tyto filtry je možné zakoupit jako konvice (například zmíněná Brita) nebo filtry, které se montují přímo na vodovod. Silná filtrace se příliš nedoporučuje, protože z vody je kromě nečistot odfiltrováno mnoho potřebných látek. Existují dokonce tvrzení, že voda je schopná si tyto látky zpět získat. Bohužel při jejím vypití minerály přímo z našeho organismu. Z toho vyplývá, že filtrace pomocí reverzní osmózy nám spíše škodí než prospívá.