Jak volat fialový plamen?

 

 

Čištění našich těl:

 

Já jsem, já jsem, já jsem bytost fialového plamene, já jsem ta čistota, kterou bůh žádá.
Já jsem, já jsem, já jsem ten fialový plamen a proměňuji negativitu ve světlo (představit si fialovou barvu, oheň, paprsek, jak proniká aurou, bloky a naplňuje je). Strachy, bolesti, myšlenkové vzorce které jsou již přežité.. cokoliv co potřebujete odevzdat.. volejte a vizualizujte si fialový plamen, paprsek, volejte jeho bytosti.
Já jsem ten mocný stravující plamen, který nyní pohltí všechny minulé i dnešní omyly, jejich příčiny a následky a všechno nechtěně stvořené, za což je odpovědné mé vnější já!

 

Pomoc Zemi:

 

Já jsem, já jsem, já jsem ten fialový plamen a proměňuji veškerou negativitu na Zemi ve světlo. (A vizualizujte si planetu Zemi tak jak je na obrázku)

Tato vizualizace je velmi očistná a účinná.

 

 

Země omývaná Fialovým plamenem