„Skutečné bohatství vyplývá z toho,čím jsme,nikoli z toho,co máme.

 

 

Bůh je vším včetně peněz.Peníze jsou jednou z forem energie,kterou nazýváme Bohem.“
Největší ironií života je fakt,že všichni máme to,co chceme.Všichni máme dostatek toho,čeho si přejeme mít dostatek.Možná se vám zdá,že o vás to neplatí,nicméně tomu tak je;zdá se vám,že tomu tak není,jen proto,že tomu nevěříte.
Většina z nás si plete bohatství s penězi.Nicméně,když vezmeme v úvahu všechno,v čem jsme opravdu bohatí,a když se rozhodneme nezištně to sdílet s ostatními,brzy zjistíme,že získáme to,co jsme považovali za bohatství – peníze. Ve vesmíru neexistuje nic,co by nebylo součástí Boha.Jakmile si to uvědomíme,že i peníze jsou součástí Boha,náš postoj k penězům se změní.Začneme se na ně dívat jako na rozšíření slávy Boží,nikoli jak na kořen všeho zla.Zbavme se názoru,že peníze jsou špatné.

 

A jak se tedy s penězi spřátelit? Především musíte zapomenout na všechno,co jste o nich kdy slyšeli.A pak si musíte uvědomit,že ve Vesmíru neexistuje nic,co by nebylo Bohem.A Bůh a jeho energie je ve všem včetně peněz.Není pravda,že Bůh je všude,jen ne ve vaší peněžence.Bůh je všude.Musíme chápat,že peníze jsou formou životní energie,velice mocnou formou energie,nikoli samy o sobě,ale proto,že jsme jim moc dali.

 

Znovu tedy … jak se spřátelit s penězi? Představte si,že vám peníze daroval vesmír,abyste mohli dělat dobré věci pro sebe i druhé.Zbavte se nesmyslných zábran (třeba pomocí terapie RUŠ),že si nezasloužíte mít dostatek peněz a vůbec dostatek čehokoli.Nic není špatné,dokud to za špatné nepovažujeme. Proto přestaňte dělat z peněz něco špatného.V životě máte vždycky nějakou možnost.Ve skutečnosti jste si podmínky svého života sami vytvořili.Pokud se vám situace,ve které jste,nelíbí,změňte ji.Peníze nezískáte tím,že něco děláte,ale tím,že něčím jste.Bez ohledu na vzdělání,původ nebo společenské postavení,každý něčím je.Každý může být milující,každý může být něčím mimořádný,každý může být velkorysý a soucitný a přátelský.Bez ohledu na to,co děláme,každý může být čímkoli,za co se platí velké peníze.Dostane se nám všeho dobrého v životě,když jsme ochotni otevřít své srdce a podělit se s lidmi o lásku,kterou máme ve své duši.Laskavý úsměv vám přinese mnohem víc,než si umíte představit.je potřeba být ochoten vydat všechno,co v sobě máte.Dělejte to,a budete v životě šťastní.Budete šťastní,ať už máte spoustu peněz nebo ne.

 

V božském vědomí neexistuje nic jako nedostatek.Božská plnost je zamýšlena pro každou bytost.My jsme Boží Bohatství,jsme vybaveni božskými dary a našim úkolem je přinést na Zemi božské aspekty svého Já jako nadání,abychom vytvořili ráj na Zemi.

 

Moji milí,mějte neustále na paměti,že Bůh je plnost a vaše nekonečné zaopatření.Vedete život v nedostatku,když živíte pocit nedostatku v sobě.Buďte připraveni přijmout pravdu – vy jste ten dar daný světu!Vy jste božský dar,který proudí z nekonečné plnosti Boží.Stůl je bohatě prostřený.Všechno,co hledáte,je ve Vás.Plnost a bohatství Boží jsou ve Vás.Oceňujte se za to,kdo a co jste a sdílejte své dary a nadání se světem.Potom budete mít vše,co potřebujete.

 

Peníze jsou pouze formou manifestace jiných (neviditelných) bohatství.Je naproto správné využívat Čaromocných slov k získání peněz,jestliže,za prvé,nebudeme specifikovat jejich množství,a za druhé,když našim cílem bude naplnění našich potřeb – i když si dosud neuvědomujeme,jaké tyto naše potřeby jsou.Při práci s Čaromocnými slovy k získání peněz byste měli používat formuli „právě dost“.Ono „právě dost“ znamená,aby se člověk cítil spokojen.Někdy formy,které pottřebujeme,přicházejí jinými cestami než jsou peníze,za které je možné je koupit.Proto když se zaměřujete na finance,uvědomte si,že váš materiální dostatek může přijít i v podobě dárků a pod. Peníze jsou koneckonců jen forma.Podstatou je dostatek.

 

Pamatujte si,že ve vesmíru je dostatek všeho,aby se na vás dostalo! Jaký je váš podíl? „Právě dost“.

Čaromocná slova zaměřená na dostatek a prosperitu

JE JEDINÁ SÍLA.

KTERÁ JE DOKONALÝM DOSTATKEM A SPOKOJENOSTÍ.

A JÁ (VAŠE JMÉNO) JSEM DOKONALÝM PROJEVEM TÉTO SÍLY.

TATO SÍLA,JEŽ PRACUJE PRO MNE A SKRZE MNE,MI ZAJISTÍ VEŠKERÝ

DOSTATEK A SPOKOJENOST,KTERÉ JSOU PRO MNE TÍM NEJLEPŠÍM.

VOLÁM K SOBĚ A VYTVÁŘÍM VE SVÉM ŽIVOTĚ VŠE,CO POTŘEBUJI

VE SVĚTĚ FOREM,ABYCH USPOKOJILA SVÉ POTŘEBY.

TO SE MŮŽE STÁT JMENOVITĚ PROSTŘEDNICTVÍM PENĚZ.

TÍMTO RUŠÍM VEŠKERÉ PŘÍČINY,NÁSLEDKY,PROJEVY,FORMY A PODSTATU A KAŽDÝ KANÁL V SOBĚ,

KTERÉ BY MOHLY BRÁNIT SPRÁVNÉMU TOKU HOJNOSTI DO MÉHO ŽIVOTA.

TÍMTO UVÍDÁM DO ROVNOVÁHY VEŠKERÉ ZDROJE VESMÍRU,

PRO VŠEOBECNÉ BLAHO,

ZA SVOBODNÉ VŮLE VŠECH,

A PROHLAŠUJI,ŽE HLUBOCE CHÁPU,JAKÉ JSOU MÉ POTŘEBY A JAK JE

NAPLNIT.

VOLÁM K SOBĚ ZDROJE,JICHŽ JE PRÁVĚ DOST;

S VĚDOMÍM,ŽE NIKOMU NEUBLIŽUJI

A ŽE SAMA NIJAK NESTRÁDÁM;

MÁM PRÁVĚ DOST.

A TAK SE STAŇ.

AMEN.

 

Někdy všechno přijde hned.Někdy se blahobyt dostavuje postupně.Velmi často musíme jednat v souladu.jjednání v souladu znamená především být otevřený k „nenadálému příchodu darů“ z kosmu.Tyto dary,zatímco naplňují skutečné potřeby,nám pomáhají zvyknout si na pojem „právě dost“ – ne moc a ne málo.

Moji milí,přeji Vám,abyste se stali zdrojem toho,co si sami přejete mít.Chcete-li v životě víc lásky,přineste si víc lásky.Chcete-li víc radosti,přineste si víc radosti.Chcete-li víc peněz,dávejte peníze druhým.Ať už chcete v životě cokoli…víc moudrosti…víc soucitu…,dávejte to druhým.

Chcete-li víc trpělivosti,víc porozumění,víc dobroty,víc sexu…dávejte to druhým,funguje to.A je to krásné.

A budete-li tím,čím opravdu jste,svět vás zahrne vším,co jste si vždycky přáli mít.

Dělejte to,co vychází z vašeho bytí.Buďte šťastní,buďte bohatí, buďte moudří,buďte tvořiví,buďte ohleduplní,buďte vůdci,buďte tím,čím opravdu jste.Buďte tím v každém okamžiku svého života.A budete-li tím,čím opravdu jste,pak přestanete je přežívat a začnete žít.

Zdroj: Pozitivní magie,Marion Weinstein

Bohatství spokojeného života,Neale Donald Walsch: