Milí přátelé,pojďme se nyní společně podívat na to,jak si s pomocí Slov Síly přivolat do života co nejideálnější práci.

 

 

Já osobně bych Čaromocná slova nikdy nepoužila s cílem získat nějaké konkrétní místo,i kdybych o nějakém takovém uvažovala.Svoji duchovní práci bych zaměřila spíše na podstatu,jíž by bylo ideální místo.Vesmírná energie sama vybere formu (tedy specifické pracovní místo).

 

Přemýšlejte,co byste od ideálního zaměstnání čekali,tedy nikoliv „co by to mělo být za práci?“,ale „jaké jsou to pocity,kterých chci dosáhnout?“ To bude podstata,na kterou se zaměříme. Já osobně bych si vybrala uspokojení,hojnost a jistotu…

 

Čaromocná slova pro zaměstnání:

Je jediná Síla

Jež je naplněním,radostí,hojností a jistotou.

A já (jméno),jsem dokonalým projevem této Síly.

Tímto do svého života povolávám naplnění,radost,hojnost a jistotu.

Specificky jako dokonalou práci pro sebe.

pro všeobecné blaho.

ze svobodné vůle všech.

A tak se staň.

Amen

 

Moji milí,přistihnete-li se,že manipulativně uvažujete o nějakém jedinci (např.“Kdyby mě tak zaměstnal pan …“ nebo „keyby tak vyhodili toho …!),zařaďte do svých Slov zrušení této myšlenky jako negativní:„Vylučuji ze svého života a z těchto Slov jakýkoliv náznak manipulace..“

 

A znovu,důvěřujte si a buďte přesvědčeni o tom,že není třeba smiřovat se s kompromisem! Pracujte se svými Čaromocnými slovy a jednejte v souladu tak dlouho,dokud se neprojeví ta správná situace.

 

A když si nebudete jistí,jaká je podstata toho,co chcete,prostě řekněter:„Má podvědomá mysl ví,co za této situace potřebuji,má vědomá mysl to v pravý čas pozná a já si to přivolám ze své svobodné vůle a ke všeobecnému blahu do života.“

 

Stejné principy platí,jestliže své konání zaměříme na vzájemnou výměnu služeb.Chcete-li k sobě někoho přivolat,aˇuž jde o profesionální pomoc (lékař,zubař,astrolog nebo kdokoliv) nebo přátelství,nebo dokonce chtete-li vytvořit studijní skupinu – nesmíte zapomínat,že musí dojít k rovnocenné výměně mezi vámi a druhými,podle potřeb všech a ze svobodné vůle všech.

 

Čaromocná slova:vzájemná výměna služeb

Je Jediná Síla

Jež je dokonalým tokem energie a vzájemné pomoci.

A já (vaše jméno),dokonalý projev této Síly,

Prožívám tento dokonalý proud energie a vzájemné pomoci prostřednictvím dokonale rovnocenné výměny služeb s tou pravou osobou (osobami).

Jmenovitě k sobě volám (lékaře,astrologa,pomocníky atd.)

K vztahu,který bude ke všeobecnému blahu

Ze svobodné vůle všech

A tak se staň.

Amen

 

Smozřejmě byste svými skutky měli jednat v souladu.To ovšem neznamená,že hned první člověk,na kterého natrefíte bude ten pravý.Ale až přijdete na toho pravého,se kterým se má výměna uskutečnit,určitě to poznáte,tomu věřte! Neklamným znamením bude to,že najdete způsob,jakým můžete uspokojit potřeby druhého,i když jste o tom nevěděli.

 

Pokud řešíte nějakou složitou situaci,která se týká velké skupiny lidí s různými cíly,pak prostě zaměřte Čaromocná slova na „všeobecné blaho.“ Pracujte specificky pro blaho všech například v politice,volbách i u sportovních událostí. A chtěla bych vám doporučit,abyste v případě,že máte co do činění s většími skupinami lidí,pokaždé dodali:„Toto platí pro všechny,kteří si přejí zúčastnit se,dobrovolně a ochotně.“Když pracujeme s těmito esmírnými zákony,vylaďujeme se do vesmírné harmonie na nejvyšší,nanejvýš kreativní a efektivní úrovni,kde nejsou vítězové ani poražení,zkuste proto jednat takovým způsobem,aby nikdo neprohrál a nikdo nezvítězil.Odevzdejte výsledek Boží vůli.

 

Přeji vám vše dobré a ať se Vám práce s Čaromocnými slovy daří!