Geometrické tvary v auře


U některých lidí můžeme vidět geometrické tvary v auře, které mají určitý symbolický význam.

Například:

  • kruh uvnitř aury symbolizuje naplnění a vnitřní klid.
  • trojúhelník znamená, že je člověk ochráncem ostatních, nebo je někým ochraňován.
  • hvězda označuje význačné psychické schopnosti.
  • šipky se objevují při trvalém stresu.
  • kříže naznačují váhavost a nerozhodnost bojácných lidí.
  • spirály, kužele a půlměsíce symbolizují vážnost myšlenek.

Tyto symboly jsou převážně viditelné u duchovně vyvinutých jedinců.