Barvy aury a numerologie


Další způsob určování barev aury využívá numerologie. V ní má každé číslo přiřazeno určitou barvu. Jednička symbolizuje červenou, dvojka je oranžová, trojka žlutá, čtyřka zastupuje zelenou, pětka modrou, šestka je indigová, sedmička fialová, osmička růžová, devítka je symbolem bronzové, jedenáctka stříbrné a dvaadvacítka je zlatá.

1) Základní barva aury
je dána datem narození, které sčítáme tak, že pod sebe napíšeme den, měsíc a rok. Takto vzniklý součet po jednotlivých číslech opět sečteme a výsledné číslo nám prozradí jaká barva patří dotyčné osobě.

Příklad:
29 + 2 + 1944 = 1975 a 1+9+7+5 = 22
Kdybychom jednoduše sečetli všechna čísla v datu narození, dostali bychom číslo mylné a konkrétně v tomto případě vlastně ztrácíme mistrovské číslo 22.
Chybný příklad:
2+9(den) + 2(měsíc) + 1+9+4+4(rok) = 31 a 3+1 = 4

Takto získanou informaci můžeme brát v potaz asi z 95% vzhledem k tomu, že numerologie používá pouze 11 základních barev a základní barva aury člověka může být například v barvě petroleje tedy zelenomodré.

Ovšem jedenáct základních barev nám plně postačuje k získání tzv. barvy přirozených schopností člověka a sice pomocí následující tabulky a jména dotyčné osoby.

Barvy přirozených schopností člověka
získáme ze jména dotyčné osoby převodem písmen na čísla pomocí následující tabulky.

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

A  B  C D  E  F  G  H  I

J  K   L M  N O  P  Q R

S  T  U  V W X  Y  Z

 

 

2) Přirozené schopnosti
Ze všech písmen celého jména získáme číslo barvy, která symbolizuje jeho přirozené schopnosti.

Příklad:
A G  A T  H A     C H R I S T I E
1+7+1+2+8+1 + 3+8+9+9+1+2+9+5 = 66 = 12 = 3
Tudíž její přirozené schopnosti jsou: tvořivost, čilost mozku, vynikající slovní komunikace. (významy všech čísel jsou v další kapitole)

3) Tíhnutí duše
Ze samohlásek celého jména se dá vysledovat číslo, které nám prozradí, tíhnutí duše dotyčné osoby to je barva, která prozařuje ven z aury.

Příklad:
AGATHA  CHRISTIE
1+1 + 1 +     9+9+5 = 26 = 8
Tíhnutí duše pani Christie je introvertnost, skromnost a askeze.

Takto získáváme tři různé poznatky:
1) Z data narození - základní barva aury
2) Z celého jména - přirozené schopnosti
3) Ze samohlásek celého jména - tíhnutí duše