Příprava na astrální cestování

Co potřebujete na OBE:

Uvolnění - Dokonale uvolnit celé tělo.
Koncentrace - Soustředit se na to co děláte.
Přesvědčení - Věřit že to vše lze provést.

Uvolnění

Uvolnění je bez diskuze základ astrálního cestování. Většina z vás si nyní pomyslí, že uvolnit se přece umí. Bohužel vás musím zklamat, stejně jako jsem si to myslel já ve svých začátcích, tak uvolnění opravdu nejste ani když se uvolníte. Klasické povrchní uvolnění je takové, že uvolníte všechny končetiny a necháte je bezvládně viset. Absolutní uvolnění je však mnohem větší. Vaše povrchní uvolnění je pouze 5% až 15% z toho, jak až maximálně jste schopní se uvolnit. Já například vůbec nevnímám svoje končetiny,jako kdybych je neměl. 
Popíši zde jednoduchý návod jak se řádně uvolnit. Hned napoprvé pro vás bude nejspíš obtížné uvolnit na maximum, s tréninkem to přijde po krátkodobě ( okolo 2 týdnů ). 

Lehněte si na postel na záda, mějte na sobě volný oděv. Stlumte osvětlení a zatáhněte závěsy. Ujistěte se, že vás v nejbližší době nebude nic rušit ( nenechte se oklamat rodinou, která vám bude tvrdit, že do toho pokoje opravdu nepůjde ). Začněte dýchat vaším obvyklým tempem, nepřepínejte se, dýchejte tak, jak jste normálně zvyklí a svůj dech jen pozorujte. Snažte se dýchat břichem nežli plícemi ( když se nadechujete, vdechujte vzduch jakoby do břicha. Při normálním dechu se vám zvedá hruď, při tomto způsobu se vám bude fyzicky zvedat břicho. Nehledejte v tom žádnou vědu ani se neděste, jde o normální proces, na který jste zapomněli. Všichni malé děti takto dýchají, teprve v pozdějším věku začnou dýchat více hrudí. Je to otázka cviku. Zkuste to hned teď, při četbě těchto řádků, na 20 vteřin si zkuste dýchat břichem. 
Vraťme se nyní k samotnému uvolňování. S každým nádechem takto uvolňujte své tělo. Představte si, že s každým nádechem by se část vaší hmotnosti propadla do země. 
Proveďte třeba takto 20 vdechů. Nyní zaměřte svůj pohled na nohy. S každým nádechem pociťujte, jak je vaše levá noha více a více uvolněná, po třech nadechnutích přejděte na další část těla. Postupujte v pořadí: Spodní část levé nohy, lýtko na levé noze, levé koleno, levé stehno, spodní část pravé nohy, pravé lýtko, pravé koleno, pravé stehno. Břicho, hruď,hýždě, spodní část zad, horní část zad, trapézy, levou ruku od konečků prstů až po rameno, to samé s pravou rukou, krk, obličejové svalstvo ( s tím jsou největší problémy ).Nemínil jsem zde popsat to, že tento postup je jediný a správný, pořadí můžete zaměnit, ale dodržujte postup od zdola nahoru, cílem bylo popsat to, co mám na mysli. Pakliže je ještě nějaká část vašeho těla neuvolněná, vraťte se k ní a dokonale jí uvolněte. Nyní by jste měli být uvolněni tak, jak jste ještě nikdy při vědomí nebyly. Bohužel to ještě není to nejlepší uvolnění. Chvíli na nic nemyslete. Nyní si začněte představovat, že se k vám blíží modrý mrak ( modrá představuje uvolnění ), blíží se od nohou a pomalu vás začíná zahalovat. Myslete si, že jakmile zahalil vaše nohy, tak se dvakrát více uvolnily, než byly doposud. Oblak bude dále zahalovat vaše břicho, čím se jako po mávnutím kouzelného proutku uvolní mnohem více. Takto dojděte až k hlavě. Nyní jste řádně uvolněni. 

Častějším opakováním se zanedlouho uvolníte opravdu hodně. Kvalitní uvolnění se nedá přesně slovy popsat, přesto se pokusím odhalit alespoň něco: například vaše nohy úplně přestanete vnímat, jako by jste je neměli, budou velmi lehké a zároveň velmi těžké a ztuhlé, nebudete vnímat chlad ani teplo, ba ani fyzickou podložku, na které spočívají vaše nohy. Možná, že ucítíte zvláštní pocit mravenčení, to je příznak, že jste na dobré cestě. Vaše tělo však není na takovou 'dávku' uvolnění zvyklé, proto se začne bránit a to tím způsobem, že vás začne něco svědit a vy budete mít veliké nucení se na tom místě podrbat. Bohužel je to vaše zákeřné podvědomí, které se snaží váš pokus překazit. Ve většině případů se mu to podaří. Vzdorujte tomuto popudu, vím jak je to těžké, ze začátku se mi to stávalo skoro pokaždé. Úspěšně jsem vzdoroval nutkání se podrbat, ale nakonec mě to dostalo. 

Koncentrace


Koncentrace je druhým základním prvkem úspěšného vycestování. Pomocí různých cvičení lze urychlit i prohloubit uvolnění a navodit stav transu. Tady se objevuje hlavní příčina neúspěchu většiny zájemců o AC, protože koncentrace vyžaduje pravidelná cvičení po zhruba 3-4 týdny, než se dostaví skutečně použitelné výsledky. 
U koncentrace je hlavní naprosté soustředění a ukáznění myšlenek natolik, že vám nebudou překážkou, ale posilou. Musíte být schopni dokonalé koncentrace na to, co děláte. 

Cvičení koncentrace:

Jak odstranit povrchní myšlenky:
Nejvíce rozptylují drobné, nepotřebné a nadbytečné myšlenky, vyvolané zejména okolními zvuky - např.zatroubení automobilu způsobí: 'Kdo to je? Co se děje?', otevření dveří vyvolá: 'Kdo to přichází nebo odchází?' Vaše mysl je stále velice zvědavá, co se kolem děje. Chce vás informovat o každé maličkosti, která ve vašem okolí proběhne. Bude vás nutit, abyste otevřeli oči, vstali a zjistili co se děje. Zastavte tyto drobné myšlenky hned v zárodku, než se stačí rozvinout v něco většího. 

Například: 
Z 'Kdo je to? Co se děje?' se stane:"Kdo je......" 
Z 'Kdo to přichází nebo odchází?' se stane:"Kdo to př......" 
S opakováním budou rozptylující myšlenky kratší a kratší, 
dokud nezůstane'Kd....?......?......' 
Až nakonec:'......?......?............?............?.............' 

Zachování obrazu:

Uvolněte se, zklidněte svou mysl a dívejte se na svíčku nebo žárovku. Umístěte světlo naproti sobě ve vzdálenosti několika kroků a minutu nebo dvě na něj upřeně hleďte. Zavřete oči a soustřeďte se na pozůstatek obrazu, který vznikne za zavřenými víčky. Snažte se tento obraz udržet co nejdéle. Použijte kontrolovaného dýchání, aby vaše mysl zůstala během této činnosti čistá. Snažte se, aby byl obraz čím dál jasnější, místo aby se postupně vytrácel.