Jak opustit tělo?

 

 

Několik rad před vaší první cestou:

Měli byste si zvolit dobu, kdy nebudete nikým rušeni. Neměli byste pociťovat hlad, lae přímo před cestou nejezte.

Než začnete připravte si tužku a papír, abyste si mohli ihned po návratu zapsat své dojmy.

Nemějte žádné šperky a mějte volný oděv. Ležte v tmavé a teplé místnosti.

Pusťte si potichu relaxační hudbu máte-li.

 

Metody opuštění těla

 Pokud se vám povedlo uvolnit a zbavit se přebytečných myšlenek, je tady několik metod opuštění těla...

Pomocí vibrací:

Lehněte si, zavřete oči a úplně se uvolněte (to samozřejmě platí i pro všechny nesledující metody). Představte si, že jste odděleni od těla a ležíte dále ve svém těle. Představte si, že vaše tělo vibruje pomalu a astrální o trochu rychleji. Představte si, že vibrace, které procházejí vaším astrálním tělem můžete cítit, jako kdyby jste stáli před obrovitými reproduktory vysokými jako vy. Dále si představte, že se vibrace astrálního těla zvyšují a narůstají. Toto cvičení opravdu může navodit vibrace, pomocí kterých se dostanete ven z těla.

Zvuk v hlavě:

Co možná nejživěji si představte, že slyšíte nějaký bzučivý zvuk v hlavě. Představte si, že bzukot je zpočátku velmi tichý, ale postupně začne nabývat na síle. Jak bzukot sílí, indukuje ve vás vibraci. Jak zvuk sílí, tak sílí i vibrace, které se zesílí natolik, že vás vyhodí z těla.

Pád do studny:

Představte si, že se díváte do nesmírně hluboké studně. Lezete na její okraj a skočíte do ní. Padáte hlavou dolů. Jak takto letíte volným pádem, sledujete přibližující se dno studně. Snažte se představit si pocit padání se všemi detaily. Nechte se tím pocitem unést. Podaří-li se vám to budete doslova "vyhozeni" ze svého fyzického těla.

Pomocí imaginace:

Soustřeďte zrak na bod asi 30cm od vašeho těla. Postupně přenášejte ohnisko do bodu vzdáleného 1,5 metru, tam nakreslete imaginární čáru rovnoběžnou s vaším tělem. Představte si rychlé vibrace podél vašeho těla a zpět. Dále si představte jak tyto vibrace vysunou vaše tělo na ono pomyslné tělo podél imaginární čáry. Soustřeďte se na potěšení z toho,že se vznášíte a zjistíte že se vaše astrální tělo pohybuje směrem vzhůru.

K návratu pomyslete na spojení obou těl myšlenkou CHCI ZPĚT!

 

Vizualizační metoda:

Jedním ze způsobů, jak pracovat podle první metody, je začít s částí astrálního těla - s rukou nebo prstem - místo celého těla a teprve později vytvořit celé tělo.
Měli byste si k tomuto účelu zvolit křeslo s opěradly pro ruce, tak velké, abyste v něm mohli sedět v " egyptské pozici " - vzpřímeně, s nohama vedle sebe, aby páteř, horní polovina paží a holeně byly ve vertikální, zatímco předloktí, ruce a stehna budou v horizontální poloze. Této polohy můžete dosáhnout i v židli bez opěradel pro paže, když položíte předloktí a ruce naplocho na stehna.
Je třeba si osvojit schopnost setrvat v této pozici bez napětí nebo ochablosti. Měli byste v ní být bdělí a uvilnění. (Vypadá to docela jednoduše, ale tak
docela jednoduché to není.

Teď soustřeďte pozornost třeba na ukazováček vaší pravé ruky. Vizualizujte si k němu astrálnídvojníka, který se s ním shoduje. Až v mysli uvidíte tento astrální ukazováček zcela jasně a skutečně, zvedněte ho jenom vůlí a potom dejte vůlí pokyn svému fyzickému ukazováčku, aby udělal totéž. Možná, že to budete muset zkoušet několikrát, ale vytrvejte. Za nějakou dobu dokážete ukazováček zvednout jen vůlí a nebudete k tomu potřebovat práci svalů.
Postupně, až se vám budou dařit pokusy s jedním prstem (vaše mysl sama pozná, kdy se vám to podařilo), přejděte k pojusům se dvěma prsty, třemi, čtyřmi, s celou rukou, zápěstím, paží. Postupně si budete uvědomovat skutečnost svého astrálního těla a budete mít stále větší schopnost ho ovládat.
Až budete mít pocit, že ovládáte obě ruce, sedněte si do stejné egyptské pozice, ale těsně u okraje stolu tak, abyste pod stolem měli stehna i předloktí. Vůlí přikažte astrálním rukám projít stolem a položit se na desku. Úspěch na tomto poli závisí opravdu na pevné důvěře. Fyzická hmota není pro astrální substanci překážkou, fyzická hmota jí brání leda mentálně a v počátečních etapách.
Potom pokračujte už bez stolu a učte se stále víc ovládat své atrální tělo, tak dlouho, dokud ho nebudete umět vůlí postavit tak, aby přitom vaše fyzické tělo zůstalo pořád sedět.
Nyní se snažte vytvořit si představu, že vaše atrální tělo sedí tváří v tvář vašemu fyzickému tělu a že je od něj zcela odděleno. Vizualizujte si každou
podrobnost. Můžete to provádět s očima zavřenýma, nebo si také sednout před velké zrcadlo s očima otevřenýma a přenést svoje astrální tělo do obrazu v zrcadle. Až budete mít pocit, že se vám to podařilo, přeneste vůlí své vědomí do astrálního těla.

 

Metoda odpočítávání:

... počítejte od 50 do 0, hezky pomalu a s každým číslem se propadejte do vnitra sebe. Až dorazíte na 0, začněte znova... 50, 49, 48, 47... po čase ucítíte chvění, lochtání, jakmile se poškrábete, chvění zmizí a vy budete muset začít znova, tedy ne úplně znova, ale... to poznáte. Počítejte a uvidíte, že za pár dnů se Vám "něco" podaří. 
 

 

Metoda houpačky

Toto je obzvlášť příjemná metoda.Začněte jako obvykle postupnou relaxací. Až bude vaše fyzické tělo naprosto uvolněné, představte si, že sedíte na houpačce a houpáte se sem a tam. Soustřeďte se na špičku nosu a temeno hlavy, avšak představujte si,jak se na oné houpačce pohybuje celé vaše tělo.Jak tomu u normální houpačky zbývá, zhoupnete se pokaždé o trochu výš. Výš, výš a výš, dokud nebudete mít pocit, že jste se přehoupli.V nejvyšším bodě oblouku, kdy to už už bude vypadat, že houpačka opíše celý kruh, se v duchu pusťte a pak náhle zjistíte, že jste venku z těla.Bude to zvláštní pocit. V žaludku stále ucítíte, jak jste se houpali,avšak zároveň se vám naskytne pohled na vaše tělo, uvolněné a nehybné.Po několika takovýchto pokusech možná zjistíte, že už nemusíte provádět postupnou relaxaci, nyní již budete moci usednout na kterémkoli místě, zavřít oči a představit si, jak se houpete na houpačce výš a výš, dokud se neoddělíte od svého fyzického těla.