ASTRÁLNÍ SFÉRA

Jako se naše fyzické tělo pohybuje po fyzické zemi, tak i astrální  tělo potřebuje svojí atmosféru, nějakou onu zemi. A tak se dostáváme k otázce, co jest astrální sféra, nebo prostě astrál. V lexikonu magie můžeme najít definici: nevnímatelná substance ve vnímatelném světě. S tím si pravděpodobně nevystačíme. I když předcházející definice je správná, přece jen potřebuje trochu doplnit. Astrální sféra je opravdu sférou procházejíc naším hmotným světem, je vším ve všem. Matematicky vyjádřeno je nadmnožinou našemu hmotnému světu. Stejně jako atomy a molekuly jsou všudypřítomné ( ale hmotné ! ), tak i astrální sféra je všudypřítomná. Je to něco jako nadsvět našeho skutečného světa. Ovšem s určitými rozdíly. Zde na naší zemi dýcháme kyslík, u moře má tlak 101.25 kPa. Vzduch je tam hustější, oproti například vrcholu vysoké hory, kde je tlak menší, hůře se tam dýchá. Vzduch na takové vyšší hoře je tedy o mnoho jemnější, ale stále přístupný. Na Mount Everestu je vzduch ještě jemnější, tak jemný, že jej člověk potřebuje dýchací přístroj. A tak zákonem analogie můžeme dospět k závěru, že s astrální sférou je to také tak. Ovšem tam venku není žádné nahoře a dole !! U astrální sféry se používá údaj hustoty vibrací.  Sama astrální sféra se může rozdělit minimálně na další tři podsféry rozděleny opět podle hustoty, s plynulou návazností.


 
 Směřem nahoru po ose Y se nám zvyšuje hustota astrální sféry.
Červená odděluje 3 druhy světů, jenž jsou sobě nadmnožinami. Hmotný svět náleží astrální mu a astrální sféra náleží mentální.
V první části úplně zleva je patrné zvyšování hustoty směrem k fyzické sféře ( dimenzy ), spolu s tím souvisí vnímání času a prostoru v těchto sférách. To vás pravděpodobně upoutalo z druhého sloupce. Je nám jasné, že v našem hmotném světě vnímáme čas a prostor. Prostor jako místnost, ve které právě sedíte a čas strávený čtením těchto stránek :-) Tyto dva důležité principy nám garantují existenci v našem fyzickém světě, bez toho, aniž bychom ze zmatku zešílely.
V nejnižší úrovni astrální sféry je ještě čas a prostor vnímán. Astrální cestovatel má v takovém případě mnoho energie. Má velkou výhodu, že se neztratí ve zmatku ducha. Jasně vnímá prostor a časově vnímá ( pozoruje ) události v prostoru se odehrávající se. Je nyní obrazně duchem, což mu umožňuje procházet zdmi, navštěvovat jako duch své přátele apod. V této části dochází k zážitkům blízkým smrti ( NDE - Near death experience )
Ve střední úrovni astrální sféry postupně prostor mizí, což může  astrálního cestovatele uvést ve zmatek. Prostor je vnímán způsobem konečných nekonečných vzdáleností, alespoň ohledně samotného cestování. Astrální cestovatel si v takovém případě pomyslí na nějaké místo a v tom okamžiku se tam nachází. Překonal tedy vzdálenost v nulovém čase. Proti tomu je rychlost světla nudně pomalá. Na cílovém místě již astrální cestovatel vnímá vše tak, jak má.
V nejvyšší úrovni astrální sféry člověk přichází i o vnímání času. Chtěl bych zde upozornit, že čas a prostor z našeho pohledu ubývají stejnou měrou, čili ve střední sféře "čas, prostor již není" bychom mohli nahradit "prostor je, čas ne". V této sféře je člověk schopen cestovat v čase.