JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN

 

D                    Ddim    Emi7           A7

Nesmíš oči klopit, že jsem jednou klopýt,

D                  E7                 A7

musíš odpustit můj hloupý hřích.

D                      Ddim  Emi7        Gmi

Dej mi, prosím, raděj sebemenší naděj,

D                          E7            A7+

že smím smutek slíbat ze rtů tvých.

 

 Ref:

            D      Dmaj D6      Ddim     A7

Jen pro ten dnešní den   stojí za to žít,

A7  G         Emi

jen klid svůj tichý mít,

A7                 D  Ddim

víc po ničem netoužit.

A7          D      Dmaj D6       Ddim   A7   

Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš

              G          A7

se život změní v sen

Emi              A7     D

ten den, kdy štěstí potkáváš.

D7              G      Gmi               D

Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra snad,

                     F#mi      Hmi

jen dnešek uchopit a pochopit,

       E7                                   A7+

že nejkrásnější den je dnešní den.

            D      Dmaj D6    Ddim   A7

Jen pro ten dnešní den  stojí za to žít,

              G       A7   

jen klid svůj tichý mít

               D         B7 A7 D6

a víc po ničem netoužit